Please wait...

Onze Verzekering

Waarom een verzekering?

Je project komt eindelijk in zijn uitvoeringsfase. Je gevoelens schommelen tussen geluk en zorg. Omdat, in de meeste gevallen, het over het bouwen of het renoveren van jouw droomhuis gaat, heb je geen recht om fouten te maken. Twijfels over de werf, de goede afwerking, te beginnen bij de keuze van de aannemer, zullen ontstaan. Zeker omdat je van vrienden en kennissen al negatieve zaken over de bouwsector, tijdens of na de werken, gehoord hebt.

Zal je project een nachtmerrie worden? Helemaal niet! Er zijn weinig werven die het einde halen zonder incidenten of kopzorgen. Het trage verloop van de gerechtelijke procedures door de ophoping van dossiers voedt deze angst.

Daarom is het belangrijk om alles in perspectief te zien: geschillen bestaan, ze ontstaan dagelijks, maar het gaat zeker niet altijd over belangrijke zaken. Het gebeurt vaak dat het conflict blijft hangen of dat de partijen aarzelen om naar de rechtbank te stappen omwille van de juridische kosten, die soms onevenredig zijn aan de kosten waar het conflict over gaat. Dankzij BobUp verloopt het bouwen en renoveren in alle rust. Daarom bieden wij een verzekering ‘rechtsbijstand voor bemiddeling’ voor alle gebruikers van het platform, voor alle projecten boven € 1.000 excl. BTW. Je mag er zeker van zijn dat BobUp klaar staat om je te helpen. Tot op heden hebben we zelf nog nooit beroep op deze verzekering moeten doen.

Wat houdt dit in ?

De juridische kosten van uw verdediging, tot een max. bedrag van € 1.750, namelijk :

 • De erelonen en de uitgaven van de bemiddelaar - goedgekeurd door de Federale Commissie van Bemiddeling, vrij gekozen, de erelonen en uitgaven van de mogelijke advocaat en technisch adviseur ;
 • De kosten voor de registratie van de bemiddelingsovereenkomst die ten laste van de verzekerde blijven.

In geval van een conflict hebt u de vrije keuze voor een advocaat die uw belangen verdedigt (advocaat uit de lijst opgesteld door de Federale Commissie van Bemiddeling).

Waarom de bemiddeling?

De keuze voor bemiddeling is misschien niet alledaags, maar wordt wel degelijk door de Confederatie Bouw geadviseerd. (Is het dit dat jullie bedoelen?) Het is een vriendelijke manier om een conflict tussen twee of meerdere mensen, bedrijven of andere partijen op te lossen. Een onafhankelijke en neutrale externe deskundige - genoemd de bemiddelaar - helpt de partijen tot een aanvaardbare regeling te komen, En dit op een zelfstandige manier. Deze praktijk geeft zodanig positieve resultaten dat de rechtbanken zelfs meer en meer deze bemiddelingen aanraden.

De bemiddelaar zorgt voor een dialoog, hij zorgt ervoor dat de partijen naar elkaar luisteren en het begrip in elkaar herstellen. Hij zet zijn kennis en ervaring tot hun dienst tijdens de onderhandelingen. Een Trialoog is zo opgebouwd tussen de betrokkenen en de bemiddelaar, zonder dat de laatste een persoonlijk standpunt geeft.

De bemiddeling is :

 • Efficient :
  Meer dan 75% van de bemiddelingen worden met succes afgesloten,
 • Snel :
  eenkele vergaderingen tussen de partijen volstaan om tot een minnelijke schikking te komen,
 • Duurzaam :
  Een oplossing die door een bemiddeling tot stand komt, is eenvoudiger te respecteren dan een beslissing van de rechtbank of een arbitrageprocedure, omdat beide partijen de oplossing zelf gezocht hebben,
 • Onpartijdig :
  De bemiddelaar neemt de verdediging van geen van de partijen en staat garant voor het plaatsvinden van de discussies met respect en waardigheid,
 • Erkenbaar :
  Door beroep te doen op een erkende bemiddelaar, kunnen de partijen de oplossing door de rechter laten goedkeuren. Het biedt een extra garantie voor de naleving van de afspraken,
 • Vertrouwelijk :
  Alle uitgewisselde informatie, mondeling of schriftelijk, blijft vertrouwelijk. De bemiddelaar kan nooit getuigen, in geval de bemiddeling zou mislukken en het geschil voor de rechtbank zou komen,
 • Sereen :
  In de bemiddeling zoeken de partijen een aanvaardbare oplossing om hun conflict samen en op een serene manier op te lossen. Het kan ook een deeloplossing zijn.

Wat moet ik doen om van deze verzekering te genieten?

Wanneer u uw vakman in de bouwsector via BobUp in dienst neemt, bent u automatisch gedekt voor werken van minimaal € 1.000 excl. BTW. Zodra u ons de ondertekende offerte voor akkoord opstuurt, wordt deze verzekering geactiveerd.

U kan een scan of een foto van de ondertekende offerte naar hello@bobup.be sturen, of ons de offerte per post bezorgen op ons kantooradres:

BobUp Belgium Rue de Ransbeek 230, 1120 Bruxelles